top of page
 Groepsprogramma sinds februari 2019 

GLI CooL staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie COaching Op Leefstijl. CooL is als bewezen effectief programma opgenomen in het register van het Loket Gezond Leven van het RIVM I Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voor wie?

Je kan meedoen met onze CooL programma als je:

- wilt afvallen door gezonde(re) leefstijl;

- een BMI 30 of hoger hebt; 

- 28 jaar of ouder bent;

- overgewicht hebt (BMI tussen 25 - 30) en daarnaast een verhoogd 

  risico op diabetes of hart- en vaatziekten;

- gelooft in eigen verantwoordelijkheid;

- de Nederlandse taal goed beheerst.

 

Wees je er van bewust dat het een intensief groepstraject is, dat alleen effectief zal zijn wanneer je je daar volledig voor inzet. 

Vergoeding

 

De kosten van GLI-CooL worden vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering en worden niet verrekend met het jaarlijks eigen risico.

Programma 

 

Gedurende een traject van twee jaar krijg je individueel en in groepsverband ondersteuning bij het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. 

Het CooL programma bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma. Beide programma's bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

 

Voor de groepsbijeenkomsten worden de leefstijlthema's voeding, beweging, slapen, ontspannen en duurzame gedragsverandering uit het pilotprogramma van Maastricht University als uitgangspunt genomen. De (gezondheids) situatie en de behoeften van de deelnemers zijn bepalend voor de definitieve inhoud.

 

Tijdens de individuele gesprekken is er ruimte voor resultaatmetingen, persoonlijke coachingvragen en ondersteuning bij het maken van een persoonlijk leefstijlplan, welke je helpen naar duurzaam gezond gedrag.  

 

ACTT biedt jou een proces van zelfontwikkeling, waarbij je stapsgewijs werkt aan een positieve leefstijlverandering. Gezonde voeding, meer bewegen, betere slaap, positieve mindset en gezondere keuzes zoals voeding boven vulling.

Het realiseren van een positieve leefstijlcirkel door het vergroten van kennis en copingvaardigheden. Jij stelt zelf je persoonlijke doelen op met daarbij horende acties. Jij en jouw doelen staan centraal. Jouw motivatie en pro-activiteit zijn belangrijk voor het behalen van jouw doelen. Je wordt uitgedaagd en er is zeker veel humor!

 

In 2024 bieden wij geen GLI CooL aan.

Leefstijlcoach

Het CooL programma wordt uitgevoerd onder begeleiding van  Altun Konuk. Zij is een BLCN leefstijl- en vitaliteitscoach en is CooL licentiehouder. Tevens is zij geregistreerd bij KABIZ I Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg en is aangesloten bij NOBCO I Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Samenwerking

 

Voor een optimale begeleiding tijdens jouw traject, hebben wij samenwerkingsverbanden gerealiseerd met verschillende collega disciplines. Wij werken met buurtsportcoaches, sportfysiotherapeuten en fitnessclubs die belangrijk kunnen zijn bij het ontdekken van het meest bij jou passende beweegprogramma. 

Voor eventueel extra ondersteuning op het gebied van voeding, psychologische zorg, materiële hulp en vrijetijdsbesteding, werken wij samen met voedingsdeskundigen, psychologen, maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk.

Verwijzing

 

Je huisarts stelt een diagnose en verwijst indien gewenst door naar ons.  

Klik hier voor informatie over de gegevens in je verwijsbrief.

Download hier de Folder.

Neem gerust contact op als je meer informatie wilt.

Aanmelden
bottom of page