top of page

Bij ps-begeleiding ligt de focus op het verhelpen van mentale blokkades of psychische klachten door problemen in het verleden of sociale problemen in het heden. Er is vaker sprake van een grotere kwetsbaarheid, lijdensdruk en afhankelijkheid van de cliënt. Hierdoor kunnen de begeleidingstrajecten wat langer duren. 

Ps-begeleiding kijkt naar de cliënt en diens omgeving. Daar waar nodig, wordt het systeem waar cliënt onderdeel van is, betrokken bij het oplossen van een probleem of er mee leren omgaan met een probleem.

" De genezing van een deel kan niet plaatsvinden zonder

behandeling van het geheel".

                                                                     Plato (427-347 v. Chr.)

bottom of page