top of page

Ontstaansgeschiedenis van Stichting ACT

Altun Konuk_edited_edited.png

Altun Konuk

Stichting ACT Centrum Gezond Leven vindt zijn oorsprong in het initiatief van Altun Konuk. Met een opleidingsachtergrond in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en een scala aan vakinhoudelijke opleidingen en trainingen, bouwde zij een solide basis voor haar toekomstige werkzaamheden. Gedurende meer dan 12 jaar werkte Altun als audiologisch maatschappelijk werker, waarbij zij een integrale rol vervulde in multidisciplinaire diagnostiek, begeleiding en behandeling vanuit psychosociale invalshoek.

Altun heeft zich als freelancer en als vrijwilliger ingezet voor verschillende projecten ter bevordering van emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in Amsterdam. Ook heeft zij functies bekleed als beleidsmedewerker en bestuursadviseur.

Altun heeft in 2017 de Post-HBO registeropleiding tot leefstijl- en vitaliteitscoach afgerond. Zij is nu een erkende coach voor Gecombineerde Leefstijl Interventies. Haar specialisatie ligt in het coachen van mensen die gezondheidsproblemen ervaren door ongezonde levensstijlkeuzes.

Op 7 juli 2018 heeft zij het ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit opgericht. Met haar jarenlange ervaring als leefstijlcoach en vitaliteitstrainer, en vanwege de groeiende behoefte naar op maat gemaakte vitaliteitsprogramma's, vooral voor kwetsbare groepen binnen de samenleving, heeft zij op 17 juni 2021 Stichting ACT in het leven geroepen en daarnaast ook de online leeromgeving ACT Academy opgezet.

Vanaf 1 juni 2023 zijn ACTT Centrum en Stichting ACT samen gegaan onder de naam Stichting ACT Centrum Gezond Leven. Onze nieuwe organisatie stelt ons in staat om onze inspanningen te bundelen en ons bereik te vergroten, terwijl we trouw blijven aan onze visie, missie en kernwaarden.

 

Visie

 

De drijvende kracht achter Stichting ACT Centrum Gezond Leven is onze overtuiging dat elk individu recht heeft op veiligheid, erkenning, inclusie en de mogelijkheid om gezond en gelukkig te zijn. Deze overtuiging vormt het fundament van onze visie: een wereld waarin, indien nodig, iedereen wordt ondersteund om zowel mentaal als fysiek in beweging te komen en een gezonde levensstijl na te streven.

 

Missie

Onze missie is een positieve bijdrage leveren aan de samenleving door middel van persoonlijke begeleiding en maatwerkprogramma's op het gebied van leefstijl en vitaliteit. Wij willen mensen en organisaties verbinden, samen kwetsbare groepen empoweren, hen helpen om gezondere keuzes te maken en hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit willen we doen door hen te ondersteunen bij het creëren van een gezonde levensstijl en het aanleren van duurzame gewoonten.

Kernwaarden

 

Inclusiviteit: Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft op gezondheid en welzijn, ongeacht hun achtergrond of situatie.

Empowerment: Wij geloven in het versterken van individuen om de regie te nemen over hun eigen gezondheid en welzijn, zodat ze zelfbewust en zelfverzekerd keuzes kunnen maken.

Maatwerk: Elk individu is uniek en verdient een op maat gemaakte benadering. Onze programma's en begeleiding zijn afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van elke persoon en groepen.

Professionaliteit: Wij hanteren een hoog niveau van professionaliteit en deskundigheid in al onze activiteiten. Onze teamleden zijn goed opgeleid en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leefstijl en vitaliteit.

Samenwerking: Samenwerking is essentieel om ons doel te bereiken. Wij streven ernaar om samen te werken met individuen, gemeenschappen, organisaties en instanties om een bredere impact te creëren.

 

 

bottom of page