top of page
Lachende dokter zit achter bureau
Gegevens verwijsbrief

Persoonsgegevens cliënt

Naam

Voorletters

Geslacht

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Verzekeringsnummer

Reden verwijzing: GLI Cool, BMI, Co-morbiditeit

Overige relevante (medische)klachten

Gegevens verwijzer

Naam

Functie

AGB-Code Persoonlijk

AGB-Code Praktijk

Naam praktijk

Adres praktijk

E-mail 

Telefoonnummer

Datum 

Handtekening

 

Vanaf 1 mei 2020 is het mogelijk om via ZorgDomein - Aanvullende zorg digitaal te verwijzen naar ACTT Centrum.

Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met de huisartsen in ons werkgebied. ZorgDomein wordt door huisartsen in Nederland gebruikt om patiënten digitaal te verwijzen naar aangesloten praktijken en zorginstellingen zoals ACTT Centrum, ziekenhuizen en GGZ-organisaties.

lZorgDomein_edited.png

 

TIJDELIJK 

NIET 

MOGELIJK

Als u laagdrempelig met ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit wilt samenwerken rondom een patiënt, dan kunt u ons eenvoudig uitnodigen via netwerkzorgplatform cBoards van Caresharing. ACTT Centrum is te vinden in het cBoards adresboek. cBoards ondersteunt iedere vorm van samenwerking, op elk zorgthema en is geschikt voor alle typen zorgprofessionals binnen alle sectoren. Ook de patiënt zelf en mantelzorgers kunnen gemakkelijk betrokken worden bij de behandeling. In cBoards kunt u veilig medische data delen, op afstand monitoren en eenvoudig met elkaar communiceren via chat en beeldbellen.

U kunt uw organisatie (kosteloos) inschrijven in cBoards via:

https://home.caresharing.eu/inschrijven

cBoards_edited.png
bottom of page