top of page
Kwaliteitsregisters

ACTT hanteert de richtlijnen van Nederlandse Orde van Beroepscoaches I NOBCO en de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland I BLCN. Hierdoor zijn wij automatisch verbonden aan de regels van Internationale Etische Code I IEC de Nederlandse versie van de Global Code of Ethics I GCE van European Mentoring & Coaching Counsil I EMCC Netherlands

In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. 

Klik hier voor het Klachtenreglement NOBCO-coaches.

Diversiteitsverklaring

 

ACTT ondersteunt het Diversity Statement van EMCC en de hieruit afgeleide werkwijze. In deze verklaring beschrijft EMCC waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook. Klik  hier voor de verklaring.

Gedragscode

bottom of page