CLUB"Samen VOOR  FIT.NL!"

FQ
SQ
PRO-ACTIEF
EQ

De economie en de levensverwachting in Nederland zal in de toekomst blijven groeien, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat de personen met een laag sociaal-economische status hier niet van zullen profiteren. Zij vormen

de hoogste risicogroep in Nederland als het gaat om psychische stoornissen, hart- en vaatziekten en kanker door verkeerde leefstijl. 

 

ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit juicht de nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg toe, die de noodzaak hebben gezien van curatieve naar preventieve zorg! Met het project "Samen voor Fit.nl" beoogt ACTT de Nederlanders met verschillende sociale-, economische- en culturele achtergrond met elkaar te verbinden. Samen werken aan een gezonde maatschappij!  Met verschillende disciplines die een bijdrage leveren met het organiseren van activiteiten die de geestelijke- en fysieke fitheid bevorderen. Samen werken aan het totale plaatje om de mens en de maatschappij in balans te brengen en te houden.

 

In het kader van leefstijl en vitaliteit organiseren wij workshops, psycho-educatie en psychosociale begeleiding voor volwassenen. 

Kan jij je vinden in onze missie en visie en wil jij als vrijwilliger, professional of organisatie/instelling ons versterken met je deskundigheid? Dan ben je van harte welkom bij onze CLUB "Samen voor Fit.nl!".