GLI  CooL I Coaching op Leefstijl 

Het CooL programma is een gecombineerde leefstijlinterventie, die als bewezen effectief programma is opgenomen in het register van het Loket Gezond Leven van het RIVM I Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het CooL programma bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Wij bieden dit programma aan sinds februari 2019 onder de naam ACTT voor CooL.

Werkwijze

 

Je huisarts stelt een diagnose aan de hand van de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Zorgstandaard Obesitas en verwijst indien gewenst door naar ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit. Je komt in aanmerking voor het CooL programma als:

 • Je wilt afvallen door gezonde(re) leefstijl;

 • 18 jaar of ouder bent;

 • Overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten;

 • Of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Inhoud

 

Het CooL programma wordt uitgevoerd onder begeleiding van Altun Konuk, erkend coach die ook gespecialiseerd is in GLI-CooL. Je krijgt individueel en in groepsverband ondersteuning bij het stapsgewijs verwerven en het behouden van een gezonde leefstijl. Het programma bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma. Duur van het totale programma is 24 maanden. Beide programma’s bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken. De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. Voor de individuele gesprekken geldt dat de in- en outtake 60 minuten duren en de 2 tussenliggende individuele gesprekken elk 45 minuten.

In ons programma ACTT voor CooL zijn verschillende leefstijl-thema's opgenomen zoals: 

 • Voeding, beweging en gedrag

 • Het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en ontspanning;

 • Hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden zoals stress en slaapgebrek; 

Voor een optimale begeleiding tijdens jouw traject, hebben wij samenwerkingsverbanden gerealiseerd met verschillende collega disciplines.

 • Wij werken samen met buurtsportcoaches, sportfysiotherapeuten en fitnessclubs die belangrijk kunnen zijn bij het ontdekken van de meest bij jou passend beweegprogramma;

 • De samenwerkende fitnessclubs bieden 20% korting aan de deelnemers van ons CooL programma;

 • Voor eventuele extra ondersteuning op het gebied van voeding, psychologische zorg, materiële hulp en vrije tijdsbesteding, hebben wij nauwe contacten met voedingsdeskundigen, psychologen, maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk;  

 • Jij stelt zelf je persoonlijke doelen op met daarbij behorende acties;

 • Jij en jouw doelen staan centraal. Jouw motivatie en pro-activiteit zijn belangrijk voor het behalen van jouw doelen. Je wordt gemotiveerd, uitgedaagd en er is zeker veel humor!

Verwijzing, vergoeding en declaraties

 

De kosten van GLI-CooL worden sinds 1 januari 2019 vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering en worden niet verrekend met het jaarlijks eigen risico. 

Wij hebben een samenwerkingscontract met zorggroepen in Amsterdam en omstreken. Dit betekent dat alle huisartsen en POH'ers in heel Amsterdam, Badhoevedorp, Diemen en Duivendrecht patiënten naar ons kunnen verwijzen.

Klik hier voor informatie over de gegevens in je verwijsbrief.

Woon je buiten deze regio en wil je door ons begeleid worden?  Dat kan ook. Wij hebben individuele contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars en declareren direct bij de zorgverzekeraar. 

Neem gerust contact op als je meer informatie wilt.

Contact

 

BTW nr. NL001603241B42

KvK Amsterdam 72056215

 

BANK NL79 ABNA 0826 6817 35

 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • YouTube Social Icon

Copyright ©2020 by ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit