GLI CooL

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Coaching op Leefstijl 

CooL is als bewezen effectief programma opgenomen in het register van het Loket Gezond Leven van het RIVM I Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het CooL programma bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Wij bieden dit programma aan sinds februari 2019 onder de naam ACTT voor CooL.

Voor wie? 

Je komt in aanmerking voor het CooL programma als:

  • Je wilt afvallen door gezonde(re) leefstijl;                                                                                                                                                      

  • 18 jaar of ouder bent;                                                                                                                                                                                   

  • Overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten;                                                                                                                                                                                    

  • Of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

Je beslist zelf of je meedoet aan het CooL programma. Wees je er van bewust dat het een intensief traject is, dat alleen effectief zal zijn wanneer je je daar volledig voor inzet.

Vergoeding 

De kosten van GLI-CooL worden sinds 1 januari 2019 vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering en worden niet verrekend met het jaarlijks eigen risico. 

Programma inhoud 

Gedurende een traject van twee jaar krijg je individueel en in groepsverband ondersteuning bij het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl.

Het CooL traject bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma. Beide programma's bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

Voor de groepsbijeenkomsten worden de leefstijlthema's voeding, beweging, slapen, ontspanning en gedragsverandering uit het pilotprogramma van Maastricht University als uitgangspunten genomen. 

 

De (gezondheids)situatie en de behoeften van de deelnemers zijn bepalend voor de definitieve inhoud.

Tijdens de individuele gesprekken is er ruimte voor resultaatmetingen, persoonlijke coachingvragen en ondersteuning bij het maken van een persoonlijk leefstijlplan welke je helpen naar duurzaam gezond gedrag.

ACTT voor CooL is een proces van zelfontwikkeling, waarbij je stapsgewijs werkt aan een positieve leefstijlverandering. Gezonde voeding, meer bewegen, betere slaap, positieve mindset en gezondere keuzes zoals voeding boven vulling. Kortom, het realiseren van een positieve leefstijlcirkel door het vergroten van kennis en copingvaardigheden.

Jij stelt zelf je persoonlijke doelen op met daarbij behorende acties. Jij en jouw doelen staan centraal. Jouw motivatie en pro-activiteit zijn belangrijk voor het behalen van jouw doelen. 

 

Je wordt gemotiveerd, uitgedaagd en er is zeker veel humor!

Leefstijlcoach 

Het CooL programma wordt uitgevoerd onder begeleiding van Altun Konuk. Zij is BLCN leefstijl- en vitaliteitcoach en is CooL licentiehouder. Tevens is zij geregistreerd bij KABIZ I Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de zorg en is aangesloten bij NOBCO I Nederlandse Orde van Beroepscoaches. 

Samenwerking 

Voor een optimale begeleiding tijdens jouw traject, hebben wij samenwerkingsverbanden gerealiseerd met verschillende collega disciplines.                                                                                                                                                                                 

  • Wij werken samen met buurtsportcoaches, sportfysiotherapeuten en fitnessclubs die belangrijk kunnen zijn bij het ontdekken van de meest bij jou passend beweegprogramma;                                                                                                                    

  • Deelnemers van onze CooL trajecten krijgen 20% lidmaatschapskorting van alle HealthCity fitnessclubs in Nederland. 

  • Voor eventuele extra ondersteuning op het gebied van voeding, psychologische zorg, materiële hulp en vrije tijdsbesteding, hebben wij nauwe contacten met voedingsdeskundigen, psychologen, maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk; 

Verwijzing

Je huisarts stelt een diagnose aan de hand van de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Zorgstandaard Obesitas en verwijst indien gewenst door naar ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit.

 

Wij hebben een samenwerkingscontract met zorggroepen in Amsterdam en omstreken. Dit betekent dat alle huisartsen en POH'ers in heel Amsterdam, Badhoevedorp, Diemen en Duivendrecht patiënten naar ons kunnen verwijzen.

 

Klik hier voor informatie over de gegevens in je verwijsbrief. Download hier de Folder.

 

Woon je buiten deze regio en wil je door ons begeleid worden?  Dat kan ook. Wij hebben individuele contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars en declareren direct bij de zorgverzekeraar. 

Neem gerust contact op als je meer informatie wilt.

Contact

 

BTW nr. NL001603241B42

KvK Amsterdam 72056215

 

BANK NL79 ABNA 0826 6817 35

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube Social Icon

Copyright ©2018 - 2020 by ACTT Centrum voor Leefstijl en Vitaliteit